My Lil Crib

Monday, February 20, 2006

Pila, Laguna

Ako, kuha sa Munisipyo ng Pila, Laguna nitong Enerero 2006

Saturday, January 14, 2006

Welcome to my lil Crib!


This picture was taken at Cuenca, Batangas